Borer i B-prospektet

august 31, 2001, 07:45 CEST

Boreriggen Byford Dolphin har startet boringen av en letebrønn i nærheten av Sleipner-området i Nordsjøen.

Formålet med brønnen er å teste hydrokarbonpotensialet i B-prospektet i blokk 24/12.

"Primært håper vi på gjøre et oljefunn som er stort nok til at det senere kan bygges ut," sier sektorsjef Øivind A. Dahl-Stamnes i enheten Nye områder Nordsjøen.

Brønnen bores i produksjonslisens 204. Lisensen, som består av blokkene 24/9 og 24/12, ble tildelt i 15. konsesjonsrunde i 1996. Blokkene ligger midt mellom de Statoil-opererte Sleipner-feltene og TotalFinaElfs Frigg-felt på grensen til britisk sokkel.

Tidligere er det boret en brønn i lisensen, 24/12-3S. Da ble det ble gjort et mindre oljefunn. De påviste reservene i dette funnet er imidlertid ikke store nok til å kunne forsvare en utbygging.

Brønnen som nå bores, 24/12-4, skal teste sandsteinslag av paleocene alder. Den skal bores ned til en total dybde på rundt 2300 meter, og er forventet avsluttet i midten av september.

Statoil er operatør for lisensen med en andel på 35 prosent. De andre partnerne er Petoro (30), Amerada Hess (20) og Enterprise Oil (15).