Salg av lisensandeler godkjent

september 20, 2001, 08:45 CEST

Myndighetene har i løpet av sommeren godkjent alle Statoils salg av lisensandeler på norsk sokkel gjennom Pandora-prosjektet.

Det betyr at kjøperselskapene er godkjente som partnere i de aktuelle lisensene og som aktører på norsk sokkel. De har nå formelt overtatt ansvaret for sine andeler, og Statoil har trukket seg ut av lisensene.

Salget omfattet andeler i seks felt. I nordsjøfeltene Tommeliten, Grane, Jotun og Freja samt i Njord i Norskehavet har Statoil solgt seg helt ut. I Snøhvit-feltet i Barentshavet er 12 prosent solgt. Statoil, som er operatør for feltet, har nå en andel på 22,29 prosent.

Gaz de France er kommet inn på norsk sokkel for første gang gjennom Pandora-prosjektet. Selskapet er rettighetshaver i Snøhvit og Njord.

De øvrige transaksjonene var med Conoco, som har kjøpt andeler i Grane, og Phillips, som har overtatt operatørskap og andeler i Tommeliten. Det norske oljeselskap (DNO) har kjøpt andeler i Jotun, og Dansk olie og naturgass (DONG) har overtatt andeler i Freja-feltet.