Tørr brønn i Skuld

oktober 2, 2001, 08:00 CEST

Operatøren Statoil har fullført en leteboring i Skuld-prospektet i utvinningstillatelse 265 i Nordsjøen uten å finne olje eller gass.

Utvinningstillatelse 265 med blokkene 16/2 og 16/3 ble tildelt Statoil og partnerne i fjorårets nordsjørunde. Blokkene ligger like sør for feltene Balder og Grane som opereres av henholdsvis ExxonMobil og Norsk Hydro.

Formålet med brønn 16/2-2 var å teste hydrokarbonpotensialet i Skuld-prospektet i bergarter av tertiær alder. Brønnen ble boret med riggen Byford Dolphin til 1855 meter under havnivå. Havdypet i området er 120 meter.

Morten Sola, fungerende sektorsjef for Nordsjøen, opplyser at rettighetshaverne i lisens 265 har forpliktet seg til å bore to brønner. Resultatene fra denne første brønnen skal evalueres før de beslutter plasseringen av den neste, sier han.

Det er tidligere boret én brønn i blokk 16/2. Det var i 1967, i utvinningstillatelse 001 hvor daværende Exxon var operatør. Det ble funnet spor av hydrokarboner i brønnen.

Statoil har en andel på 30 prosent i lisensen. Statens direkte økonomiske andel er 30 prosent, ExxonMobil har 25 prosent og Enterprise Oil har 15 prosent.