Kvitebjørn-kontrakter tildelt

oktober 4, 2001, 07:00 CEST

Operatøren Statoil har undertegnet kontrakter for brønntjenester i forbindelse med utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn i Nordsjøen.

Bores det 11 produksjonsbrønner på feltet, som er planen, har kontraktene en samlet verdi på anslagsvis 400 millioner kroner.

Schlumberger Oil Field Services skal levere tjenester knyttet til retningsboring, logging under boring, slamlogging og elektriske loggetjenester.

Halliburton skal levere borevæsker og sementeringstjenester.

Baker Oil Tools har fått kontrakt for nedihulls komplettering og installasjon av utstyr i brønnene.

Kontrakten for produksjonsboring og vedlikehold av boreanlegget er tidligere tildelt Prosafe. Boringen skal etter planen starte i august 2003.

I følge Trond Røsbak, som er leder for bore- og brønnaktivitetene på Kvitebjørn, vil leverandørene bli trukket aktivt med allerede i planleggingsfasen:

"Vi har lagt vekt på kompetanse og kvalitet hos våre leverandører i valget av deres tjenester, og ser fram til å samarbeide med dem på Kvitebjørn," sier han.

Kvitebjørn-utbyggingen er teknologisk krevende fordi reservoaret har høyt trykk og høy temperatur. Fire produksjonsbrønner skal etter planen være operative ved produksjonsstarten høsten 2004.

Statoils andel i Kvitebjørn er 50 prosent. Statens direkte økonomiske andel er 30 prosent. Øvrige rettighetshavere er Norsk Hydro med 15 prosent og TotalFinaElf med 5 prosent.