Går over til Gassco

oktober 24, 2001, 12:00 CEST

Overføringen av personell fra Statoil på Bygnes og Kårstø i Rogaland til Gassco, det nye operatørselskapet for transport av naturgass, har startet.

Formelt skal arbeidsoppgaver og personell overføres fra 1. januar 2002, men allerede nå er seks-åtte personer utlånt til Gassco for å forberede overtakelsen, ifølge Ørjan Aarthun, leder for personalfunksjonen i Nord-Rogaland.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som er fullt beskjeftiget i den del av virksomheten som overføres rett til å gå over til Gassco. I praksis angår dette Statoils ansatte i Produktstyring på Bygnes, som blant annet kontrollsenteret for gasstransport tilhører. Det omfatter rundt 55 ansatte – 45 innen gass og 10 innen informasjonsteknologi. I tillegg kan 20 ansatte gå over til Gassco dersom de ønsker det.

Aarthun framhever at samarbeidet med tillitsvalgte i prosessen er godt. Dersom flere Statoil-ansatte søker seg over til Gassco, kan det føre til at konsernet må rekruttere nytt personell. Statoil har til sammen rundt 600 ansatte på Kårstø og Bygnes.

Ifølge Stortingsproposisjon nr. 36 blir Gasscos hovedoppgaver systemdrift, lisensadministrasjon og overordnet tilsyn av det norske transportnettet. Til sammen overfører Statoil operatøransvaret for rundt 5000 kilometer rørledning. Statoil skal fortsatt utføre teknisk drift av gassprosessanlegget på Kårstø, rørledningene med tilhørende plattformer og terminalene.