Ny strømstrategi

november 7, 2001, 10:00 CET

Statoil har besluttet å trekke seg ut av det svenske elmarkedet og overføre husholdningskundene i Norge til datterselskapet Meganor Energi.

Beslutningen er et ledd i enheten Nordisk energis nye strategi.

Selskapet har solgt strøm til husholdninger i Norge og Sverige siden 1997 og 1999.

"Satsingen har ikke svart til forventningene, og virksomheten blir derfor lagt om," sier Ulrik Olbjørn, direktør for elektrisitet i Nordisk energi i forretningsområdet Foredling og markedsføring.

I Sverige selges hele elvirksomheten, som omfatter 60.000 privatkunder, til Öresundskraft med virkning fra 1. januar 2002.

Statoils 48.000 strømkunder i Norge skal overføres til Meganor i løpet av første kvartal 2002. Selskapet vurderer å selge seg ned i Meganor over tid.

I husholdningsmarkedene i Norge og Sverige blir fortsatt fyringsolje, parafin og trepellet de viktigste energiproduktene fra Statoil – i tillegg til drivstoff og andre varer og tjenester fra servicestasjonene.

I bedriftsmarkedet i Norge, hvor tilbudet om el har blitt meget godt mottatt, satser Statoil enda sterkere på strømsalg. Selskapet kommer også til å trappe opp satsingen på salg av gass, oljeprodukter og energiløsninger til næringslivet i Norge og Sverige.

I Statoils årsrapport for 2000 ble det varslet at Nordisk energis aktiviteter skulle vurderes. En strategisk gjennomgang av virksomheten ble påbegynt i forbindelse med børsintroduksjonen av selskapet.

Den nye strategien bygger på at de fordelene som Statoils tilgang på olje og gass gir skal utnyttes, at Statoil skal være i markeder der selskapet kan sikre lave enhetskostnader og god lønnsomhet, og at kundens behov skal være i sentrum.