Rigg i drift på Haltenbanken

november 22, 2001, 09:45 CET

Byford Dolphin er i drift på Haltenbanken. Riggen slet seg under slep ved 7.30-tiden i dag, 22. november. Alle de 71 personene om bord er i god behold, og situasjonen anses ikke som kritisk.

Riggen var på vei til det Statoil-opererte Mikkel-feltet for å plugge en brønn.

Det meldes om dårlig vær og snøbyger i området. Sjøen er høy med en signifikant bølgehøyde på 7,7 meter.

Riggen, som har eget framdriftsmaskineri, driver kontrollert med 1,3 knops fart mellom Draugen- og Njord-plattformene. Drivbanen er slik at det ikke er fare for at riggen skal kollidere med installasjoner i nærheten.

Første prioriterte tiltak er å få sleper om bord på riggen. Ankerhåndteringsfartøyene Northern Chaser og Pacific Banner følger boreriggen. I tillegg er ankerhåndteringsfartøyet Northern Crusader på vei fra Kristiansund. Det er også flere fartøy og helikoptere i beredskap.

Et Search and rescue (SAR) redningshelikopter, som til vanlig er stasjonert på Heidrun-plattformen, står i beredskap på Ørland hovedflystasjon, klar til avgang på kort varsel. Hovedredningssentralen Sør-Norge har klargjort og sendt et Sea King-helikopter fra Ørlandet til Draugen-plattformen.

Det er også beredskapsfartøyer i området. Strilhauk er ved Byford Dolphin, mens Ocean Sky er i området ved Draugen og Njord. Fartøyet Skandi Stord, befinner seg mellom Heidrun- og Åsgard-feltene.

Pårørende kan ringe Statoil på nummer 74 86 2444 eller 74 86 2555 for nærmere opplysninger.

Dolphin kan kontaktes på telefon 51 69 4300.