Huldra produserer

november 23, 2001, 08:00 CET

Det Statoil-opererte Huldra-feltet i Nordsjøen startet produksjonen av gass og kondensat 21. november.

Roar S. Andersen, som er produksjonsdirektør for den integrerte Huldra- og Veslefrikk-organisasjonen, er glad for at Huldra nå er i gang:

"Huldra har vært et spennende prosjekt, men den viktigste perioden i feltets levetid har vi nå foran oss. Det er nå inntektene skal sikres," sier han.

Plattformen på feltet skal være ubemannet, den fjernstyres fra Veslefrikk B-plattformen 16 kilometer unna. Ifølge Andersen skal 14-16 personer være om bord i startfasen. For tiden driver boreriggen Mærsk Galant produksjonsboring på feltet.

Etter hvert skal Huldra produsere fra seks brønner. Produksjonen bygges raskt opp til platå på 10 millioner kubikkmeter gass i døgnet. Feltet skal etter planen produsere i sju år.

Huldra har et enkelt prosessanlegg for å skille kondensat og gass. Kondensatet overføres i rørledning til Veslefrikk for prosessering, mens gassen transporteres til det Norsk Hydro-opererte Heimdal-feltet. Derfra kan den sendes gjennom gassrørledningen Vesterled til Storbritannia eller gjennom Statpipe-systemet til kontinentet.

Produksjonen starter nesten to måneder seinere enn planlagt på grunn av reparasjoner på kondensatrørledningen mellom Huldra og Veslefrikk.