Nytt selskap for naturgass

januar 18, 2002, 13:00 CET

Statoil, Norsk Hydro,Gasnor og Skagerak Energi danner i dag selskapet Naturgass Grenland AS. Formålet er å skape et regionalt gassmarked i industriområdet Grenland.

Det opplyser Gunnar Myrvang, direktør i enheten Gass og energiløsninger i Statoil, som signerte avtalen på vegne av selskapet.

Hydro, Statoil og Skagerak Energi eier 30 prosent hver i det nye selskapet, mens Gasnors andel er 10 prosent.

Eierne har gjort en forstudie som viser at det er mulig å distribuere naturgass lønnsomt i området. De skal nå kartlegge hvilke bedrifter som kan legge om for eksempel fra fyringsolje til naturgass.

Myrvang ser for seg en omsetning på 20 til 30 millioner kubikkmeter årlig. Til sammenligning omsetter Gasnor i Haugaland-regionen i Rogaland i underkant av 40 millioner kubikkmeter gass i året.

Naturgass Grenlands kontor legges til Porsgrunn i Telemark. Selskapet bygger på at det i framtiden skal legges et rør for naturgass fra norsk sokkel til Polen gjennom Skagerrak med avstikker til Grenland-området.

Ifølge Myrvang skal selskapet studere muligheten for å nytte flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) i tiden før gass kan føres i rør til Grenland.