Kristin-oppdrag til Kværner

februar 7, 2002, 10:45 CET

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Kværner Oilfield Products om bygging av undervannsproduksjonsutstyret til Kristin-feltet på Haltenbanken. Avtalen vil ha en verdi på rundt én milliard kroner.

Dette er det andre store oppdraget som tildeles i forbindelse med utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Kristin.

Tidligere er Aker Stord tildelt kontrakten for bygging av dekk med prosess- og hjelpeutstyr til den flytende plattformen på Kristin. Reinertsen Engineering i Trondheim er tildelt en mindre kontrakt på ingeniørarbeid knyttet til rørledningssystemene.

Intensjonsavtalen med Kværner Oilfield Products gjelder en EPC-kontrakt (engineering, procurement, construction). Den omfatter konstruksjon og bygging av fire brønnrammer, brønnhoder med ventiltrær og kontrollsystem, kontrollkabler og tilhørende installasjonsutstyr.

Første leveranse er brønnrammene som skal installeres på forsommeren 2003, før boreoperasjonene starter senere på sommeren. Byggingen av rammene starter høsten 2002 ved Kværner Egersund i Rogaland.

Kontrakten for installasjon av brønnrammene tildeles våren 2002. Utover våren og forsommeren skal det også tildeles kontrakter for plattformens boligkvarter og stålskrog. Kontrakter i forbindelse med borerigg og bore- og brønntjenester skal også tildeles.

Samlet investering for utbyggingen av Kristin-feltet er anslått til 17 milliarder kroner. Feltet skal stå ferdig til produksjon 1. oktober 2005.