Søker i 17. runde

mars 18, 2002, 11:15 CET

Statoil har sammen med Enterprise Oil og Shell søkt om nye lisensoppgaver i 17. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gikk ut i dag, 18. mars.

"Vi har levert en solid søknad fra en sterk gruppering, og vi har stor tro på at vi kan vinne fram i denne runden," sier Kent Høgseth, Statoils prosjektleder for 17. konsesjonsrunde.

32 blokker i Norskehavet er lyst ut. Disse områdene omfatter både dypvannsområder og blokker rundt det Statoil-opererte Norne-feltet nærmere land. Statoil har i denne runden bare søkt i dypvannsområder.

Statoil, Shell og Enterprise har, ifølge Høgseth, valgt å søke sammen fordi de har utfyllende egenskaper når det gjelder teknologi og kompetanse. Selskapene inngikk et langsiktig områdesamarbeid i 2001, den såkalte Dypvannsalliansen.

Shell er ledende på dypt vann, selskapet er operatør for 40 prosent av verdens olje- og gassproduksjon på havdyp over 500 meter.

Statoil er i verdenstoppen når det gjelder flytende produksjon under værharde forhold.

Den tredje deltakeren, Enterprise, er et nyskapende og kreativt selskap med suksess på letesiden på norsk sokkel.

Dypvannsalliansen foreslår Statoil som operatør i søknaden. I driftsperioden vil gruppen også vurdere eventuelle områdesynergier, og gruppen har derfor foreslått Shell som operatør i denne fasen.

Det er første gangen Olje- og energidepartementet gir selskaper mulighet til å sende felles søknad om blokker i Norskehavet. Myndighetene åpnet for denne typen samarbeid i Norge i forbindelse med leterunden i Barentshavet i 1997.

Tildeling av nye lisenser skjer etter planen innen sommeren 2002.

Se Olje- og energidepartementets pressemelding.