Kjøper Shell-stasjoner i Baltikum

mars 22, 2002, 10:30 CET

Statoil kjøper Shells 61 bensinstasjoner i Baltikum. 26 av stasjonene er i Estland, 19 i Latvia og 16 i Litauen.

Statoil er i dag det største selskapet i det baltiske drivstoffmarkedet. Med overtakelse av Shells stasjoner får Statoil til sammen 151 stasjoner i Baltikum. Statoil har i dag snaut 1000 ansatte i de tre landene, 850 av disse arbeider ved servicestasjonene.

"Overtakelsen av Shells stasjoner vil gi Statoil en betydelig sterkere stilling og anledning til å betjene våre kunder i disse markedene på en enda bedre måte," sier Sten Åke Forsberg som er direktør for Detaljhandel i forretningsområdet Foredling og markedsføring i Statoil.

Statoil har hatt virksomhet i Baltikum siden tidlig på 1990-tallet. Etter en periode med økonomisk tilbakegang er veksten nå god i alle de tre baltiske landene, i følge Forsberg.

Oppkjøpet er betinget av myndighetenes godkjennelse i de respektive land. Partene ønsker ikke å offentliggjøre verdien av avtalen.