Grønt lys for 600 ansatte

april 2, 2002, 13:00 CEST

Statoil og tillitsvalgte i Norsk Hydro er enige om vilkårene for de rundt 600 ansatte som går over til Statoil når selskapet overtar operatørskapet for Tampen-feltene Snorre, Visund, Tordis og Vigdis.

Overgangen skal gjelde fra 1. januar 2003.

"Vi trenger både kompetansen og kontinuiteten til medarbeiderne, og vi lover å legge alt godt til rette for dem i Statoil," sier Svein G. Larsen, som leder Statoils prosjekt for overtakelsen.

Når Statoil overtar operatørskapet for de fire feltene, blir selskapet eneoperatør i Tampen-området i Nordsjøen. Ansatte som skal drive feltene blir viktige i arbeidet med å optimalisere driften i området, mener Larsen.

De som omfattes av overføringen arbeider med drift, vedlikehold og administrasjon av to plattformer på Snorre og én på Visund samt undervannsanlegg på Tordis og Vigdis. Statoil skal drive Snorre, Tordis og Vigdis fra Stavanger, mens Visund fortsatt skal drives fra Bergen.

Avtalen mellom om operatørskifte går tilbake til 1999. Da kjøpte Hydro opp oljeselskapet Saga, hvor Statoil hadde 20 prosent av aksjene.