Kjøper andel i Atlantis

april 16, 2002, 13:05 CEST

Statoil kjøper 12 prosent av det norske selskapet Atlantis, som har patentert en teknologi for boring og produksjon av olje og gass på dypt vann.

Prinsippet i teknologien er å forkorte avstanden fra en flytende installasjon til havbunnen ved å danne en kunstig havbunn.

En ståltank plasseres på 300 meters havdyp. Utstyr for boring og produksjon kan installeres fra denne undervannsplattformen. Dermed blir det mulig å bruke kjent teknologi også når olje og gass som befinner seg flere kilometer under havoverflaten skal utvinnes.

"Teknologien vurderes for en rekke dypvannsområder både på norsk sokkel og internasjonalt," sier Martin Sigmundstad, direktør for industri og kommersialisering i Statoil.

Terje Magnussen, teknisk direktør i Atlantis, har funnet opp konseptet. Han har bakgrunn fra Statoils avdeling for boreteknologi. Statoil har bidratt med å videreutvikle teknologien.

Atlantis gjør det mulig å utføre riggoperasjoner på dypt vann raskt og sikkert, blant annet fordi installasjon og drift av kritisk utstyr "løftes opp" til et typisk dyp på 300 meter hvor det i dag nærmest er ubegrenset tilgang på kvalifisert teknologi.

BP og Shell deltar i planleggingen og byggingen av den første prototypen av en Atlantis-enhet. Denne skal danne grunnlaget for at teknologien seinere skal kunne tas i bruk utenfor Vest-Afrika.

Rettighetene til Atlantis-teknologien er patentert i rundt 30 land, og det er søkt patent i rundt 70 land til. Statoil eier selskapet sammen med Andreas K. L. Ugland, O. T. Tønnevold, Aker Kværner og Rogalandsforskning.