Kutter utslipp av oljedamp

mai 3, 2002, 07:30 CEST

Statoil har tatt i bruk et nytt gjenvinningsanlegg for oljedamp (volatile organic compounds, VOC) på produksjonsskipet Norne i Norskehavet.

Anlegget er et ledd i selskapets arbeid for å redusere miljøskadelige utslipp fra oljedamp som oppstår ved lasting og lagring av olje på feltene på norsk sokkel.

Myndighetene krever i første omgang at 40 prosent av laste- og lagringsoperasjonene skal foregå uten VOC-utslipp innen utgangen av 2003. Med Norne-anlegget har Statoil nå oppfylt sin del av dette kravet.

I tillegg har produksjonsskipet Åsgard A i Norskehavet gjenvinningsanlegg. Dette betyr at begge feltene kan lagre og laste uten VOC-utslipp. To av bøyelasterne som går på Statoil-opererte felt har VOC-anlegg, og anlegg er under bygging på ytterligere to skip.

I følge myndighetenes langsiktige mål skal 95 prosent av oljen lagres og lastes uten VOC-utslipp innen utgangen av 2006.

Miljødirektør Eli Aamot mener Statoil ligger godt an til å nå dette målet: "Vi kommer til å trenge ytterligere åtte til ti anlegg, og har planer om å bygge disse i samarbeid med lisenspartnere og rederier."

Statoils mål er å produsere olje og gass uten skadelige utslipp. VOC-tiltakene er en viktig del av arbeidet for å nå dette målet, sier hun.

Statoil har vært pådriver for å få i stand et VOC-samarbeid mellom selskapene som har rettigheter i feltene hvor bøyelasting blir utført.