Nesten alle svarte ja

mai 8, 2002, 14:15 CEST

Totalt 90 prosent av 550 Norsk Hydro-ansatte har svart ja på tilbudet om å begynne i Statoil i forbindelse med operatørskiftet i Tampen-området.

Statoil overtar som operatør for Snorre, Visund, Tordis og Vigdis-feltene i Nordsjøen 1. januar 2003. I den forbindelse fikk 550 Hydro-ansatte tilbud om å skifte arbeidsgiver.

Nå sender Statoil ut ansettelseskontrakter, ifølge Margareth Johansen. Hun koordinerer overføringen av personell.

"Vi er glad for at så mange vil komme over til oss fordi vi trenger både kompetansen og kontinuiteten til medarbeiderne," sier Svein G. Larsen. Han leder Statoils prosjekt for overtakelsen av feltene i Tampen-området.

Det er satt ned en arbeidsgruppe fra Hydro og Statoil som tilrettelegger den videre integreringen. De fleste nye medarbeiderne skal knyttes til driftsorganisasjonen for Snorre og Visund, med kontorsted i henholdsvis Stavanger og Bergen. Resten går til andre arbeidsoppgaver i selskapet.

Avtalen om operatørskifte går tilbake til 1999. Da kjøpte Hydro opp oljeselskapet Saga, hvor Statoil hadde 20 prosent av aksjene.