Øker trykket på Troll

mai 28, 2002, 07:55 CEST

Rettighetshaverne i det Statoil-opererte Troll-feltet i Nordsjøen har besluttet å utvide kompressorkapasiteten på Troll A-plattformen. Utvidelsen innebærer en investering på i overkant av tre milliarder kroner.

Etter hvert som Troll-gassen produseres, synker trykket i reservoaret. Gassen som kommer til overflaten trenger i økende grad trykkstøtte før den sendes i rørledningene til mottaksterminalen på Kollsnes i Hordaland.

Geir Amland, produksjonsdirektør for Troll, forklarer at økt kompressorkapasitet på plattformen vil gjøre det mulig å presse mer gass gjennom rørledningene. Gassen vil ankomme Kollsnes under høyere trykk, noe som i neste omgang gjør det mulig å utnytte behandlingskapasiteten ved terminalen bedre enn i dag.

Med to nye kompressorer vil behandlingskapasiteten for gass på plattformen øke fra 85 millioner kubikkmeter til vel 100 millioner kubikkmeter i døgnet.

"Målet er at det nye utstyret skal være på plass i 2005. Vi vurderer markedsutviklingen slik at det da vil være gode muligheter for økt avsetning av gass," sier Amland.

Troll A er den eneste plattformen på norsk sokkel som drives med elektrisk strøm fra land. Lisensen har besluttet at også de nye kompressorene skal gå på strøm fra land. Løsningen sikrer null utslipp av miljøskadelige stoffer fra plattformen og fra Kollsnes.

I tillegg til nye kompressorer krever oppgraderingen at det legges nye kraftkabler fra land til Troll A. Mindre modifikasjoner i mottaksanlegget på Kollsnes må også til.

Rettighetshavere i Troll-lisensen er Statoil (operatør) med 20,8 prosent, Petoro (56), Norsk Hydro (9,78), Shell (8,1), TotalFinaElf (3,7) og Conoco (1,62).