Studentenes favoritt

mai 28, 2002, 15:00 CEST

Norske avgangsstudenter innen økonomi og teknologi rangerer Statoil øverst på ønskelisten over arbeidsplasser de ønsker seg til, ifølge Universum Graduate Study.

Undersøkelsen er gjort blant studenter på universiteter og høyskoler i Norge.

Felles for arbeidsgiverne som får studentenes gunst, er at de er aktive i studentmiljøet med presentasjoner og tilbud om traineeprogram.

Også Anne Bjerkelund Selvig, leder for personalplanlegging i Personal og organisasjon, tror at det gode resultatet i stor grad skyldes målrettet rekruttering: "Vi er aktive og veldig bevisste på hvordan vi presenterer Statoil ved universiteter og høyskoler. Det er noe vi jobber med kontinuerlig."

Undersøkelsen viser at studentene synes at norske bedrifter er mer attraktive enn før, mens store konsulentselskaper taper terreng.

Studentenes preferanser gjenspeiler skiftende konjunkturer. Årets undersøkelse viser at studentene i større grad enn tidligere søker trygghet i jobben.

Den viser også at et solid varemerke alene ikke er nok til å tiltrekke seg avgangsstudentene. Studentene er nå opptatt av fleksibel arbeidstid og trivsel. De søker jobber med faglig vekst og ser gjerne at arbeidsgiveren tilbyr opplegg hvor de kan bygge ut sin kompetanse.

Resultatene fra undersøkelsen viser at tilliten til bransjen er gjenopprettet. Da 18.000 arbeidsplasser forsvant på 18 måneder som følge av lav oljepris for et par år tilbake, fikk studentene et reservert forhold til olje- og gassindustrien.

I dag jobber 74.000 mennesker i norsk oljeindustri. 30 år etter at oljealderen kom til Norge, nærmer mange av pionerene seg pensjonsalderen. Ifølge et overslag fra Oljeindustriens landsforening (OLF), trenger bransjen rundt 50.000 nye medarbeider de neste 20 årene.