17. runde gir grunnlag for vekst

mai 30, 2002, 08:00 CEST

Olje- og energidepartementet offentliggjorde torsdag at Norsk Hydro er tilbudt operatørskap og eierandeler i selskapets høyest prioriterte områder i 17. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

- Tildelingen av høye eierandeler og operatørskap i to områder, samt deltakelse i et tredje, bekrefter Hydros konkurransekraft på norsk sokkel. Selskapets posisjon som langsiktig og sentral gassaktør i Norge er også styrket gjennom tildelingen, og den gir bedret grunnlag for vekst for Hydro på norsk sokkel, sier direktør for Leting og Utvikling Norge, Torstein Dale Sjøtveit, i en pressemelding.

- Potensialet for store gassressurser gjør at selskapet vurderer Fles Nord området som spesielt interessant. Blokkene som utgjør Fles Nord ligger på 900 meters vanndyp, sentralt i Vøringbassenget, omtrent 150 km nordvest for Åsgardfeltet på Haltenbanken.

- Hydros posisjon i Ormen Lange-prosjektet samt Fles Nord og selskapets øvrige letemuligheter i Norskehavet, som bl.a. omfatter Solsikke-prospektet som skal bores senere i år, gir selskapet en unik posisjon for videreutvikling av de potensielle gassressursene i dette viktige området, sier Sjøtveit.

Hydro har fått tilbud om: PL 283 30% (operatør), PL 286 60% (operatør) og PL 282 25% (deltaker)

32 blokker utlyst

Til sammen får 11 selskaper tilbud om deltakelse i nye utvinningstillatelser i til sammen 18 blokker eller deler av blokker som tildeles i Norskehavet. Departementet hadde utlyst 32 blokker, men sier interessen for 14 av blokkene ikke var tilstrekkelig til at de ble delt ut.

Statoil og Hydro får dessuten tilbud om å bli deltaker i en tillatelse hver, hvor andre selskaper sitter med operatørskapet.

For utvinningstillatelsen Griphøyden, som det har vært spesiell interesser for, blir Statoil operatør med en andel på 30 prosent. Selskapet sier i en kommentar at det har fått "full uttelling". Selskapets samarbeidspartner Shell fikk operatørskapet på området Fles Sør, og her er Statoil deltager med en andel på 20 prosent. Også Hydro er med på denne lisensen, med en andel på 25 prosent.

Hydro fikk det ene av sine operatørskap på lisensen Fles Nord. Ifølge departementet var denne blokken sammen med Griphøyden de det var størst interesse for. Hydro ble også operatør for Grønøy-lisensen.

I tillegg til dette fikk Phillips og Agip hvert sitt operatørskap.