Grønt lys for Snøhvit 

mai 31, 2002, 21:00 CEST

Partnerne i Snøhvit har besluttet å forberede oppstart av prosjektet, basert på informasjon mottatt fra det europeiske frihandelsforbundets (Efta) overvåkningsorgan Esa 31. mai.

Partnerne i det Statoil-opererte Snøhvit-feltet besluttet å stanse arbeidene på Melkøya utenfor Hammerfest 21. mars i år i påvente av en avklaring av rammebetingelsene fra Esa.

Nå skal arbeidene på Melkøya starte igjen så raskt som mulig, slår Snøhvit-direktør Egil Gjesteland fast.

De selskapene i Snøhvit-lisensen som har individuelle salgskontrakter med kunder i USA og Spania, har nå kunnet slette sine forbehold i kontraktene.

"Vi er lettet over denne avklaringen og ser fram til å begynne på prosjektet igjen," sier Gjesteland.