Støtter næring i nord

juni 4, 2002, 09:00 CEST

Statoil er med å etablere Barents NaturEnergi i Hammerfest. Det nye infrastrukturselskapet skal legge til rette for næringsutvikling i Finnmark i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen.

Utbyggingen av gassfeltet Snøhvit byr på muligheter for forretningsmessig utnyttelse av energiprodukter som kjølevann, varmt vann og naturgass.

Barents NaturEnergi skal være en regional pådriver for å etablere ny virksomhet og for å ta i bruk framtidsrettet, miljøvennlig teknologi.

Det er også et mål å etablere et regionalt gasselskap. Barents NaturEnergi skal kartlegge mulighetene for distribusjon av gass i Barentsregionen.

"Forut for etableringen ligger et svært godt samarbeid mellom eierselskapene, lokale næringslivsinteresser og politikere," forteller direktør Kåre Haaland i enheten Industrialisering & kommersialisering i Statoil.

Statoil eier 30 prosent i selskapet. Øvrige eiere er Hammerfest kommune, Hammerfest næringsinvest, Selskapet for Industrivekst (SIVA) og Hammerfest Elverk.

Utviklingen av Snøhvit-prosjektet kan følges på Statoils nye nettsted www.statoil.com/snohvit.