Kutter utslipp fra Heidrun

juni 19, 2002, 11:00 CEST

Skadelige utslipp til sjøen fra Heidrun-plattformen i Norskehavet skal reduseres med 95 prosent ved hjelp av nytt utstyr for vannbehandling.

Rettighetshaverne i Heidrun-lisensen investerer 1,2 milliarder kroner i oppgraderinger som gir miljøgevinster og økt utvinning. I løpet av vinteren skal blant annet utstyr for reinjeksjon av produsert vann installeres på den Statoil-opererte plattformen.

Ett år med uttesting har gitt svært lovende resultater når det gjelder utslipp til sjø. Utslippene til luft øker heller ikke, ifølge Sten Paltiel, rådgiver for ytre miljø på Heidrun-feltet.

Det produserte vannet som reinjiseres gir trykkstøtte i reservoaret. I tillegg injiseres sjøvann for trykkstøtte. Heidrun-plattformen har også fått utstyr for fjerning av sulfat fra sjøvannet, som første installasjon på norsk sokkel.

Paltiel forklarer at grunnstoffet barium, som finnes i høye konsentrasjoner i Heidrun-reservoaret, reagerer med sulfatet i sjøvannet.

"Ved å injisere sulfatfritt sjøvann, kan vi holde brønnene åpne, og behovet for kjemikaliekrevende brønnvedlikehold reduseres. Dette gir selvsagt gevinster både på miljø- og økonomisiden."

Vannprosjektene fører til at utvinnbare reserver fra Heidrun-feltet kan oppjusteres med om lag 100 millioner fat olje, opplyser han.

Miljødirektør Eli Aamot mener oppgraderingene på Heidrun er viktige bidrag for å nå Statoils mål om null skadelige utslipp.

"Tiltakene er gode eksempler på at vi oppnår miljøgevinster ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi," sier hun.

Heidrun-feltet produserer i dag nær 50.000 fat vann daglig. Innen 2010 vil volumet være bortimot firedoblet. Feltet produserer fremdeles på platå, det vil si om lag 180.000 fat olje per dag.