2. kvartal 2002: Tilfredsstillende resultat i dagens markeder

juli 22, 2002, 08:00 CEST

I årets andre kvartal fikk Hydro et resultat på 2.840 millioner kroner etter skatt, mot 2.180 millioner kroner i samme periode i fjor. Målt per aksje var resultatet på 11,00 kroner, mot 8,40 kroner i andre kvartal i fjor. Generaldirektør Eivind Reiten betegner resultatet som tilfredsstillende under de rådende markedsforholdene.

Resultatet for andre kvartal er sterkt påvirket av valutaeffekter og inkluderer valutagevinst på 2.471 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til lån og finansielle derivater. Driftsresultatet utgjorde 5.077 millioner kroner, mot 6.065 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Hydro hadde i andre kvartal driftsinntekter på 44.702 millioner kroner, mot 40.951 millioner kroner året før.

Første halvår ga et resultat etter skatt på 4.972 millioner kroner, eller 19,30 kroner per aksje. I første halvår i fjor lød resultatet etter skatt på 5.415 millioner kroner, eller 20,90 kroner per aksje.

Inntjeningen i alle forretningsområdene påvirkes negativt av svekket amerikansk dollar og styrket norsk krone. Svekkelsen av dollar inntraff særlig mot slutten av andre kvartal. Kursen på amerikansk dollar ble svekket med 17 prosent for første halvår og 15 prosent isolert for andre kvartal. Med uendret kursnivå vil dette gi en negativ effekt på inntjeningen fra driften fremover, heter det i Hydros pressemelding om resultatet for andre kvartal.

Sterk finansiell posisjon

- Jeg vurderer de fremlagte resultater som tilfredsstillende under de rådende markedsforhold. Det er gledelig at interne forbedringsprosesser har gitt markerte utslag i reduserte kostnader, og at vi har en sterk finansiell posisjon i en situasjon med fortsatt usikkerhet om den globale økonomiske utvikling, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

- Vår aluminiumvirksomhet har effektivt gjennomført integreringen av de oppkjøpte selskapene VAW og Technal. Vi har betydelig produksjonsvekst innen olje og gass, men det er skuffende at letevirksomheten ikke har gitt vesentlig tilføring av nye ressurser.

- Våre resultater fremover vil bli negativt påvirket av den senere tids valutaendringer, og jeg legger heller ikke til grunn vesentlig bedring i de rådende markedsforhold. Dette understreker betydningen av at vi også i tiden fremover legger stor vekt på Hydros forbedringsprosesser og styrking av våre markedsposisjoner.

Rekordhøy produksjon av olje og gass

Hydro har i andre kvartal nådd rekordhøy produksjon av olje og gass. Veksten kommer særlig fra nye felt i produksjon og fra overtakelsen av tidligere statlige eierandeler (SDØE-andeler) i norske felt. Utforskningskostnader har belastet resultatet med 936 millioner kroner i andre kvartal, mot 365 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Resultatene for Hydro Aluminium inkluderer i andre kvartal virksomhetene i VAW og Technal, som begge ble overtatt av Hydro i løpet av første kvartal. Den økte forretningsaktiviteten som følge av disse overtakelsene bidrar til resultatfremgangen for dette forretningsområdet. Lavere aluminiumpriser, særlig målt i norske kroner, har svekket resultatet.

Korrigert for engangseffekter har Hydro Agri en viss resultatnedgang både i andre kvartal og i første halvår i forhold til tilsvarende perioder i 2001, særlig påvirket av lave priser på ammoniakk og urea.

I første halvår har Hydro gjort avsetninger på 6.848 millioner kroner for skatter. Dette tilsvarer 58 prosent av resultat før skatt. I første halvår i fjor var det lagt til grunn en skatt på 60 prosent.