Overtar nytt redningshelikopter

juli 29, 2002, 11:00 CEST

Et nytt redningshelikopter leveres i dag, mandag 29. juli, fra Norsk Helikopter til Statoil. Den spesialbygde Super Puma-maskinen skal stasjoneres på Heidrun-plattformen.

Haltenbanken får nå "Norges mest moderne" redningshelikopter. Det avløser et midlertidig og mindre avansert søk- og redningshelikopter av typen Super Puma som Norsk Helikopter har hatt plassert på Heidrun siden i fjor sommer.

Statoil samarbeider med Shell og Norsk Hydro om sikkerhetsberedskapen i området Halten/Nordland.

"Helikopteret er nytt, har få værbegrensninger og er utstyrt med det siste hva gjelder redningsutstyr," sier Statoils luftfartsfaglige rådgiver Erik Hamremoen.

Super Puma'en har fokus på sjøredning og medisinsk evakuering. Det har to heiser og har en spesialtilpasset kabin og utstyr med tanke på medisinske evakueringer.

Også satellittkommunikasjon er nytt. Ved hjelp av dette utstyret kan sykepleieren ha direkte kontakt med sykehuset, eller vaktlegen, i forbindelse med oppdraget og ikke minst under flygningen. Videre kan hjertekardiogrammer overføres via denne telefonen direkte til sykehuset under flygningen.

Ifølge Hamremoen fortsetter Statoil sitt arbeid med å vurdere ny og sikrere teknologi også i forbindelse med tilbringertjenesten offshore.

Han ser positivt på Luftfartsverkets nylige vedtak om å innføre full radardekning på Haltenbanken. Statoil har arbeidet med dette i lang tid.

"I mellomtiden har vi kompensert for manglende radardekning blant annet med satelittovervåkning av helikoptrene under flygningene. Dette systemet gjør at Lufttrafikktjenesten kan følge helikoptrene under flygningene offshore. I tillegg har vi montert Traffic collision avoidance system i alle helikoptrene som opererer i Halten/Nordland. Ved hjelp av denne kan pilotene holde oversikt over annen trafikk i sitt nærområde," sier Erik Hamremoen.