Utreder LNG-anlegg i Nigeria

august 6, 2002, 14:45 CEST

Statoil er prosjektleder for en konseptstudie for et flytende LNG-anlegg (liquefied natural gas, flytende naturgass) på dypt vann utenfor Nigeria.

Rettighetshaverne i leteblokkene 218 og 219, med henholdsvis Statoil og Shell som operatører, det nigerianske statsoljeselskapet NNPC og myndighetene i landet har undertegnet en samarbeidsavtale. Selskapene skal gjennomføre tekniske og kommersielle studier for å bygge et anlegg for flytende gass på NnwaDora-strukturen. Strukturen strekker seg over begge blokkene. Havdypet i området er mellom 1000 og 1200 meter.

"Foreløpig finnes ikke denne type flytende LNG-anlegg på dypt vann i verden, men flere tilsvarende prosjekter er under utredning," forteller Peder Sortland, prosjektleder i Statoil for NnwaDora. Han legger til at det i Nigeria også er flere landbaserte LNG-prosjekt under utredning.

En arbeidsgruppe med representanter fra Statoil, Shell og NNPC skal settes sammen. Arbeidet skal foregå i Stavanger, og det er beregnet til å vare mellom 12 og 15 måneder.

Ennå kartlegges reservene i strukturen: "En letebrønn er under boring i blokk 218. Realisering av LNG-prosjektet avhenger blant annet av resultatet fra denne boringen," sier Sortland.

Fra før er det påvist gass i to letebrønner i NnwaDora-strukturen.

Etter ti år med letevirksomhet i Nigeria er Statoil deltager i to mulige prosjekter. I tillegg til LNG-prosjektet er selskapet rettighetshaver og operatør i blokk 217 hvor det er gjort ett oljefunn, Agbami/Ekoli. En stor del av dette funnet ligger i blokk 216, hvor Chevron Texaco er operatør.