Teknologisamarbeid med Gassco

august 19, 2002, 15:00 CEST

Statoil og Gassco, det statlige operatørselskapet for transport av rørgass fra norsk sokkel, har inngått en avtale om teknologisamarbeid.

Avtalen, som har en verdi på 50,7 millioner kroner for 2002, skal videreføres gjennom en intensjonsavtale om videre teknologisamarbeid i fem år framover fra 2003 til 2008.

Målet er blant annet å videreutvikle gassbehandlingsanleggene for å møte stadig strengere utslippskrav. Et annet mål er å øke kapasiteten i rørsystemene, samt å kunne knytte nye felt til infrastrukturen på en sikker og effektiv måte.

Samarbeidet skal omfatte strømningsteknologi, rørledningsteknologi og teknologi innen gassprosessering. Statoil har gjennom mange år som operatør og teknisk driftsansvarlig for Kårstø gassbehandlingsanlegg vært en teknologipådriver innen gassområdet.

"Gassco erkjenner Statoils kompetanse innen forskning og utvikling, og har ingen ambisjoner om å nå opp til Statoils nivå. Men vi vil opp på et nivå som sikrer best mulig utnyttelse av den kompetansen som finnes," sier Brian Bjordal, administrerende direktør i Gassco.

Han legger til at Statoil skal være hovedleverandør av tjenester innen forskning og utvikling. Bjordal er opptatt av å synliggjøre resultatene og han ønsker at arbeidet skal føre til økt verdiskapning.

Gunnar Myrebøe, Statoils direktør for teknologiutvikling ved forskningssenteret i Trondheim, håper å få til et fellesskap der Gassco blir en del av miljøet.

"Jeg ser fram til å ha Gassco som en god og krevende kunde og samarbeidspartner, og håper grunnlaget for et godt samarbeid er lagt," sier Myrebøe.