Invitert til å by i Venezuela

august 24, 2002, 07:30 CEST

Den venezuelanske regjeringen offentliggjorde i går, 23. august, at Statoil er blitt invitert til å by på blokkene 3 og 4 i Plataforma Deltana-området utenfor det østlige Venezuela innen slutten av året.

Et vellykket bud vil føre til at Statoil blir operatør for en av blokkene. Dette innebærer letevirksomhet, påfølgende feltutvikling, transportløsninger, produksjon, bygging av anlegg for produksjon av flytende naturgass (LNG, liquefied natural gas) og markedsføring av gass og kondensat. Blokkene skal tildeles i desember.

Dersom Statoil tildeles operatørskap, vil dette medføre et viktig partnerskap med det nasjonale oljeselskapet Petróles de Venezuela (PDVSA).

Statoil har inngått en intensjonsavtale med amerikanske El Paso og Norsk Hydro som innebærer at disse selskapene kan inngå et konsortium med Statoil for aktivitetene i Plataforma Deltana.

"Dette er et veldig lovende område med potensial for betydelige funn av gass og kondensat," sier Richard Hubbard, Statoils konserndirektør for Internasjonal undersøkelse og produksjon.

"Målet vårt er å levere et vinnerbud, og vi ser fram til å utvide vår virksomhet i Venezuela og til å samarbeide enda tettere med PDVSA. Statoil har bred erfaring innen leting, utvikling av store og kompliserte prosjekter, produksjon, transport og markedsføring av olje og gass. Dette vil bidra til et førsteklasses prosjekt i Plataforma Deltana og til betydelig verdiskaping for PDVSA og Venezuela," sier han.

De to blokkene av i alt fem som er utlyst dekker til sammen rundt 2000 kvadratkilometer. Vanndypet i området varierer fra 80 til 700 meter.

En eventuell utbygging vil kreve en produksjonsenhet offshore og en rørledning til Paria-halvøya i delstaten Sucre, hvor det etter planen skal bygges en fabrikk for produksjon av LNG.

Med sine betydelige reserver av olje og gass, er Venezuela et naturlig satsingsområde for Statoils forretningsaktiviteter. Statoil har en andel på 15 prosent i det store tungoljeprosjektet Sincor, som ble satt i produksjon i 2001. Videre har selskapet en andel på 27 prosent i oljefeltet LL652 i Maracaibosjøen.

Satsingen i Plataforma Deltana-området kan bringe med seg produksjon av LNG nær det nordamerikanske markedet og til forretningsutvikling for Statoil, i tråd med selskapets strategi.

Statoil har kompetanse innen teknologi, prosjektering og markedsføring av LNG. Utviklingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet utenfor Nord-Norge, som skal levere LNG til USA fra 2006, har begynt. Selskapet har også ervervet eierskap i LNG-tankere for å styrke verdikjeden. I tillegg vurderer Statoil mulighetene for å kommersialisere gassfeltet Nnwa utenfor kysten av Nigeria gjennom en flytende LNG-fabrikk.