Utvikler bærekraftig energi

september 23, 2002, 13:00 CEST

Statoil er i gang med å utvikle forretningsmuligheter innen bærekraftig produksjon og fornybar energi.

Gjennom den nyopprettede enheten for forretningsutvikling Ny Energi setter selskapet fire hovedområder i fokus: fornybar energi, energieffektivisering, håndtering av karbondioksid (CO2) og hydrogen som energibærer.

"Vi engasjerer oss på områder hvor Statoil har kompetanse og hvor våre krav til lønnsomhet tilfredsstilles," sier Hanne Lekva, leder av Ny Energi.

Enheten har ansvaret for produksjon av trepellets i Norge hvor Statoil er markedsleder. Selskapet eier 66,6 prosent av Norsk Trepellets, som har fabrikk i Brumunddal. Sommeren 2003 kommer en ny trepelletsfabrikk i produksjon i Sykkylven i Møre og Romsdal. Statoil er også engasjert i trepelletsproduksjon i Sverige og Danmark og har en markedsandel på 15 prosent i Skandinavia.

Ny Energi har også ansvaret for Statoils engasjement innen tidevannskraft gjennom Hammerfest Strøm. I november skal den første prototypen utplasseres i Kvalsundet utenfor Hammerfest.

Hammerfest Strøm, hvor Statoil eier 24,1 prosent, utvikler det tekniske konseptet og skal markedsføre komplette systemer. Ifølge Lekva har Statoils kompetanse på undervannssystemer vært sentral i konseptutviklingen.

Innen energieffektivisering satser Ny Energi på små varmekraftverk. Statoil eier 48 prosent i selskapet EC-Power som framstiller komplette, selvregulerende systemer. Disse systemene produserer mellom seks og 17 kilowatt elektrisitet og har en energiutnyttelse på over 90 prosent.

"Det europeiske markedet er aktuelle markedsområder for mikrokraftverkene," opplyser Lekva.