ISO-sertifikat for god styring

oktober 25, 2002, 07:00 CEST

Statoil har fått sertifisert konsernets styringssystem relatert til overordnet ledelse og styring i henhold til ISO 9001-standarden. Sertifiseringen gjelder for tre år.

Dette innebærer at Statoil er vurdert opp mot anerkjent, internasjonal god praksis for bedrifters styringssystemer. Det er en bekreftelse på at Statoil kan måle seg med de dyktigste nasjonale og internasjonale selskapene.

Konsernsjef Olav Fjell mottok ISO-sertifikatet fra konsernsjef Miklos Konkoly-Thege i Det Norske Veritas (DNV) 24. oktober.

Ved overrekkelsen sa Fjell at Statoil siden 1998 har lagt ned store ressurser i rydding og effektivisering av selskapets styringssystem og styrende dokumenter, både på konsernnivå og innen forretningsområdene. Resultatet er blitt betydelige forenklinger.

"Det er nyttig, selv om vi har interne pådrivere, å ha en ekstern instans som følger oss opp på at vi etterlever det systemet vi nå har etablert, at vi setter mål som følges opp og får til forbedringsprosessene," sa Fjell.

Statoil har besluttet at alle sentrale operative enheter skal sertifisere sine deler av styringssystemet, enten i henhold til ISO 9001, ISO 14001, eller begge. Flere enheter innen forretningsområdene Foredling og markedsføring og Internasjonal leting og produksjon er allerede sertifisert. Målsettingen er at alle er sertifisert innen utgangen av 2004.

"Vi er inne i en sterk internasjonalisering i Statoil. Det er derfor viktig at vi både internt og overfor omverdenen har fått bekreftet at vi har et styringssystem som gjør oss i stand til å levere det vi har lovet," sa Fjell.

Konkoly-Thege sa at DNV, gjennom sertifiseringsarbeidet, er blitt imponert over hvor dynamisk og handlekraftig Statoils store organisasjon er. Han framhevet at prosesseierskapet er et eksempel til etterfølgelse og at styringssystemet er godt forankret i Statoil.