Operatør i Iran 

oktober 28, 2002, 10:45 CET

Statoil og det iranske selskapet Petropars har inngått en avtale som gir Statoil en andel på opp til 40 prosent samt operatørskap for sokkeldelen av utbyggingen av fasene seks, sju og åtte i gassprosjektet South Pars i Den persiske gulf.

Avtalen reflekterer Statoils strategi for å utvide selskapets internasjonale oppstrømsaktiviteter. I denne prosessen har Statoil i løpet av de siste to årene åpnet nye kontorer i Brasil, Mexico, Saudi-Arabia og i Iran. Avtalen om fasene seks, sju og åtte i South Pars er selskapets første utbyggingskontrakt i Midtøsten. Denne nye virksomheten er i tråd med norsk utenrikspolitikk, som oppfordrer til økt handelssamarbeid med Iran.

Feltet skal bygges ut over de neste fire årene, og Statoil skal investere 300 millioner US dollar i denne perioden. Avtalen trer i kraft før 10. november 2002. Statoil overtar operatørskapet fra samme dato.

Statoils investeringer og avkastning skal betales gjennom salgsinntekter fra kondensat og flytende petroleumsgasser (liquefied petroleum gases, LPG) produsert over en fireårsperiode etter produksjonsstart. Statoil anser prosjektet som robust og attraktivt.

South Pars skal bygges ut med tre brønnhodeplattformer forbundet med et gassbehandlingsanlegg på land via tre rørledninger. Etter planen skal feltet settes i produksjon ved utgangen av 2004.

Produksjonskapasiteten blir 100 millioner kubikkmeter per dag. Av dette skal 80 millioner kubikkmeter eksporteres til andre iranske oljefelt for injeksjon som trykkstøtte. Resten av volumet av kondensat og LPG skal selges.

Petropars er operatør for utbyggingsprosjektet av landanlegget.

Petropars ble etablert i 1998. Selskapet er engasjert, enten som partner eller som operatør, i seks av de første 10 fasene av utviklingen av det gigantiske gass- og kondensatfeltet South Pars. National Iranian Oil Company (NIOC) eier 60 prosent av selskapet, mens IDRO, en organisasjon underlagt det iranske industriministeriet, eier 40 prosent.