Kontrakter for Snøhvit-anlegg

oktober 29, 2002, 12:30 CET

Statoil har tildelt to kontrakter for landanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i forbindelse med Snøhvit-prosjektet. Kontraktene gjelder bygging av kraftlinje og levering av fire kompressorer.

Hammerfest El.verk Nett skal bygge en 132 kilovolt kraftlinje fram til Melkøya der LNG-fabrikken (liquefied natural gas - LNG) skal bygges. Kontrakten omfatter oppføring og installasjon av kraftlinje og kabel mellom Skaidi i Kvalsund kommune og Melkøya. Den omfatter også tilknytning til transformatorstasjoner. I avtalen er det også en opsjon på installasjon og tilknytning av kraftlinjen gjennom den undersjøiske tunnellen til Melkøya.

Arbeidet starter umiddelbart og skal være ferdig i desember 2005, ifølge Anne Siri Røthe, kontraktskoordinator i Snøhvit-prosjektet. Kontrakten er verdt 114,3 millioner kroner, inkludert opsjonen som utgjør 2,5 millioner kroner.

Siemens AG Power Generation i Tyskland er tildelt en fastpriskontrakt for levering av en kompressorpakke. Den består av fire forskjellige kompressorer med tilhørende utstyr. Kontrakten omfatter prosjektering, fabrikasjon og testing.

Kompressorpakken skal være levert innen utgangen av 2003, bekrefter Ole Hausken, anskaffelsesleder i Snøhvit-prosjektet. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 130 millioner kroner.