Dødsulykke på servicestasjon

november 27, 2002, 12:15 CET

En montør omkom i går, tirsdag 26. november, i en ulykke på Statoils servicestasjon i Nyborg i Danmark.

Mannen var i begynnelsen av 30-årene. Han var ansatt i kontraktorfirmaet DOMS (Dansk oliemålerservice), som hadde oppdrag på stasjonen.

Ulykken skjedde ved påkjørsel da mannen var på vei ned i en oljeseparatorbrønn. Den åpne brønnen var merket med røde kjegler.

"Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om denne tragiske ulykken, og tankene våre går først og fremst til den omkomnes familie," sier Mats Holgerson. Han er administrerende direktør i Statoil Detaljhandel Skandinavia.

Statoil Detaljhandel har tatt initiativ til en uavhengig granskning av hendelsesforløpet og arbeidsrutinene for å vurdere om disse kan forbedres.