Krafttak for sikkerhet

desember 10, 2002, 09:15 CET

Amerikanske DuPont har fått i oppdrag å gå grundig gjennom Statoils sikkerhetskultur. Det skal rettes søkelys på rutiner for ledelse og styring, atferd og holdninger i alle ledd i organisasjonen. Arbeidet starter umiddelbart.

"Årets utvikling innen sikkerhet er urovekkenede. Statoil skal være en sikker og skadefri arbeidsplass for våre ansatte og leverandører. Nå trenger vi en gjennomgang av rutinene våre, og vi trenger innspill på hvordan vi kan snu denne negative trenden og komme tilbake på rett spor," sier konsernsjef Olav Fjell.

DuPont er valgt til oppdraget ut fra bred erfaring og kompetanse på området. Selskapet er velrenommert for sine sikkerhetssystemer. Statoils eksisterende sikkerhetssystemer er i stor grad basert på DuPonts filosofi.

Olav Fjell påpeker at ledelses- og arbeidsrutiner i stor grad påvirkes av menneskelig atferd og kultur, og tror at innsatsen må settes inn her. Det er avgjørende at alle ledd i organisasjonen har en klar og felles oppfatning om hva en god sikkerhetskultur er, og at denne forståelsen omsettes i konkrete handlinger og forbedringstiltak.

"Sikkerhetsforbedring er krevende og langsiktig arbeid. I blant er det nødvendig å endre på rutiner og holdninger. Dette krever bevisst innsats over lang tid," framholder han.

Arbeidet får topp prioritet i selskapet framover. Resultater fra gjennomgangen med forslag til forbedringstiltak skal foreligge i løpet av våren 2003.