Ormen Lange-gass via Sleipner

desember 19, 2002, 13:30 CET

Ormen Lange-feltet i Norskehavet skal bygges ut med et undervanns produksjonsanlegg kombinert med et landanlegg. Gassen skal eksporteres via Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen.

Det ble partnerne enige om i går, 18. desember. Den formelle beslutningen om utbygging tas i forbindelse med Plan for utbygging og drift som forventes sendt til myndighetene i 2003.

"Beslutningen om å eksportere gassen via Sleipner styrker feltet som et gassknutepunkt og gir fleksibilitet til å nå kunder på kontinentet eller i Storbritannia. Dette gir positive ringvirkninger for feltet i mange år framover," sier Alv Bjørn Solheim, direktør for forretningsutvikling i Troll-Sleipner.

Gassen skal eksporteres via Sleipner R-plattformen, som er knyttet til kontinentet med gassrørledning. Partnerne ser også på muligheter for eksport til det økende markedet i Storbritannia. Beslutninger om dette forventes å bli tatt i første kvartal i 2003.

Det kan også være muligheter for å lagre gass i Sleipner-området, dersom det oppstår sesongvariasjoner i etterspørselen. Feltet kan dermed få en viktig rolle som svingprodusent.

Ormen Lange ligger på mellom 800 og 1000 meters vanndyp 100 kilometer vest for Møre og Romsdal. Gassen skal føres i land til et prosess- og eksportanlegg som skal bygges i kommunen Aukra i Møre og Romsdal.

Feltet inneholder trolig om lag 375 milliarder kubikkmeter gass og 138 millioner fat (22 millioner kubikkmeter) kondensat. Det er det største gassfeltet som planlegges utbygget på norsk sokkel.

Produksjonsstart er planlagt til oktober 2007. Levetiden er beregnet til mellom 30 og 40 år. Samlede investeringer for utvikling av feltet og for transportrør mellom landanlegg og Sleipner er beregnet til rundt 55 milliarder kroner.

Norsk Hydro er utbyggingsoperatør for feltet. Shell blir driftsoperatør. De andre partnerne er Petoro, Statoil, ExxonMobil og BP.

Se også pressemelding fra Norsk Hydro.