Etablerer nytt transportselskap

desember 20, 2002, 13:30 CET

Statoil og ni andre selskaper slår i dag, 20. desember, sammen sine åtte gasstransportsystemer til én felles eierstruktur – GasLed.

Avtalen ble signert av representanter fra Statoil, Petoro, Norsk Hydro, TotalFinaElf, ExxonMobil,Shell, ConocoPhillips, Agip, Fortum og Norsea Gas under en pressekonferanse hos Olje- og energidepartementet i ettermiddag. Statoil får en eierandel på 20,4 prosent i GasLed.

I tillegg til avtalen som etablerer GasLed er eierne også blitt enige om en samarbeidsavtale for det nye systemet.

"Den nye eierstrukturen er viktig for selskapene fordi den både forenkler og forbedrer transportsystemet ved at vi oppnår en del kommersielle forenklinger og administrative besparelser. At vi får en enhetlig eiersammensetning for transportsystemene gjør også at mulighetene for interessekonflikter mellom eierne reduseres," sier prosjektleder Erik Kjos-Hanssen i forretningsområdet Naturgass.

De nye forskriftene som regulerer tilgangen til gasstransportsystemene på norsk sokkel, samt fastsetter tariffene for leie av kapasitet i GasLed, ble vedtatt av regjeringen i dag.

GasLed består av de transportsystemene som tidligere har vært kjent som Åsgard Transport, Statpipe, Europipe II, Zeepipe, Franpipe, Oseberg Gasstransport, Vesterled og Norpipe. Eierstrukturen inkluderer gassmottaksanlegget Kårstø i Rogaland samt tre landingsanlegg i Emden i Nord-Tyskland og ett i St. Fergus i Skottland.

Landingsanleggene i Zeebrugge i Belgia og Dunkerque i Frankrike kommer også til å få justert eierskap som følge av etableringen av GasLed.

Det samordnede eierskapet for gasstransport skal være operativt fra 1. januar.

For mer informasjon se Olje- og energidepartementets nettsted.