Operatørskiftet i havn

desember 31, 2002, 07:00 CET

Ved årsskiftet til 2003 overtok Statoil operatørskapet for feltene Snorre, Visund, Tordis og Vigdis i Nordsjøen fra Norsk Hydro.

Statoil og Hydro har forberedt operatørskiftet siden sommeren 2000:

"Arbeidet i prosjektet har gått knirkefritt, selskapene og de tillitsvalgte har samarbeidet svært godt. Alle har stått på for å få overtakelsen i havn," sier Svein G. Larsen, som er prosjektdirektør for operatørskiftet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Overtakelsen innebærer at Statoil blir eneoperatør i Tampen-området, som omfatter hovedfeltene Statfjord, Gullfaks, Snorre og Visund samt en rekke undervannsutbygginger som er knyttet opp mot disse feltene.

Tampen leverer rundt én million fat oljeekvivalenter hver dag, det tilsvarer 28 prosent av den samlede norske produksjonen.

Operatørskiftet betyr også at Statoil får 550 nye og motiverte ansatte. Rundt 250 av disse arbeider på sokkelinstallasjonene Snorre A, B og Visund.

I underkant av 50 Visund-medarbeidere flytter inn på selskapets kontor på Sandsli i Bergen, og 200 personer, de fleste knyttet til Snorre-organisasjonen, skal inn i Statoils lokaler på Forus Vest i Stavanger.

Rundt 50 personer skal dessuten inn i andre organisasjonsenheter, for eksempel Konserntjenester og sentrale staber. Disse fordeles på Forus Vest, Forus Øst og Forushagen.

Avtalen om operatørskiftet ble inngått i kjølvannet av Hydros oppkjøp av Saga Petroleum i 1999.