Gjenvinner fakkelgass

januar 27, 2003, 12:45 CET

Statoil har åpnet et nytt anlegg for gjenvinning av fakkelgass ved raffineriet på Mongstad i Hordaland. Gjenvinningen gir betydelige reduksjoner i utslippene av karbondioksid (CO2) og hydrogensulfid (H2S).

Anlegget, som ble startet 24. januar, får kapasitet til å gjenvinne om lag fem tonn gass i timen. Foreløpig gjenvinnes to og et halvt tonn per time, noe som er tilstrekkelig til å halvere fakkelen. Dette gir reduksjon i utslippene av CO2 og H2S med henholdsvis 42.000 tonn og 50 tonn årlig. Dessuten oppnås redusert støy og lukt fra fakkelen, og mindre lys-forurensning i nærområdet.

Kapasitetsutnyttelsen vil variere ut fra raffineriets behov. Teknologien gir god fleksibilitet til å håndtere overskuddsgass, og går ut på at gassen hentes fra fakkelledningen, renses for svovel og trykkes tilbake i fyrgassnettet. Gjenvunnet gass skal nyttes som drivstoff ved raffineriet.

Anlegget har kostet 35 millioner kroner. Investeringene er ventelig tjent inn etter tre års drift.

Systemet er utviklet av ABB Gas Technology i samarbeid med Statoil. Teknologien bygger på en Statoilpatent som siden 1994 har vært benyttet til å slokke faklene på produksjonsinstallasjonene på norsk sokkel. I de senere år er systemet også tatt i bruk andre steder i verden.