Åsgard B fortsatt stengt

januar 28, 2003, 09:30 CET

Produksjonen fra Åsgard B-plattformen i Norskehavet forventes å starte igjen i midten av februar. Plattformen måtte stanse produksjonen på grunn av en skade i fakkelsystemet som ble oppdaget 19. januar.

Inspeksjon har avslørt skade på rørene i toppen av fakkelen.

I følge produksjonsdirektør for Åsgard-feltet, Ola Krumsvik, er skaden ikke omfattende, men skadestedet er 110 meter over plattformens hoveddekk og vanskelig tilgjengelig. Dette medfører behov for omfattende forberedelser til reparasjonsarbeidet.

Åsgard B er en flytende, halvt nedsenkbar plattform som reagerer på bevegelsene i sjøen. Vær- og bølgeforhold kan dermed forsinke arbeidet.

"Utstyret som trengs til reparasjonene fraktes ut til plattformen i disse dager. Går arbeidet som planlagt, kan vi være tilbake i produksjon i midten av februar," sier Krumsvik.

Normal produksjon fra Åsgard B er om lag 36 millioner kubikkmeter eksportgass og 125.000 fat kondensat og olje i døgnet.

Statoils gasskunder vil få sine leveranser i henhold til avtalene de har med selskapet.