Bekrefter Nnwa i Nigeria

januar 29, 2003, 08:00 CET

Statoil har ferdigstilt avgrensningsbrønn Nnwa-2 i blokk 218 utenfor Nigeria. Brønnen bekrefter at gassreservoaret i Nnwa-strukturen strekker seg inn i den Shell-opererte naboblokken 219.

En vellykket produksjonstest ble utført i brønnen, som ble plugget i november.

Gassfunnet i strukturen ble gjort med brønnen Nnwa-1 i 1999. Shell har tidligere gjort et funn med Doro-1-brønnen i blokk 219.

Boreriggen Transocean Sedco Energy startet Nnwa-2 i juli 2002. Brønnen er lokalisert på et havdyp på 1191 meter. Den ble boret til en planlagt dybde på 4984 meter og påtraff hydrokarboner i flere lag i reservoaret.

Nnwa-2 er lokalisert 180 kilometer sørvest av Port Harcourt, 6,5 kilometer nordvest av Nnwa-1 og 10,4 kilometer nordvest av Doro-1.

Partnerne i de to blokkene har tidligere undertegnet en intensjonsavtale med det nigerianske statsoljeselskapet NNPC og myndighetene i landet. Avtalen dreier seg om å gjennomføre en mulighetsstudie med tanke på en felles utbygging av Nnwa og Doro.

Studien, som ledes av Statoil, skal være ferdig innen utgangen av 2003.

Størrelsen på strukturen gjør det nødvendig å utføre ytterligere vurderinger for å få en bedre oversikt over Nnwa og Doro.

Statoil har en andel på 53,85 prosent i blokk 218, mens ChevronTexaco har den resterende andelen.