Godt resultat for 2002 

februar 18, 2003, 07:35 CET

Statoils resultat for 2002 er godt. Resultatet er preget av at selskapet har mer effektiv produksjon og høyere produksjonsvolumer enn noen gang tidligere.

"Vi leverer høyere produksjon og har samtidig effektivisert. Da blir resultatet godt. Resultatet plasserer oss blant de beste selskapene i bransjen rent lønnsomhetsmessig," sier konsernsjef Olav Fjell.

Resultatet for 2002 og for fjerde kvartal 2002 ble lagt fram i dag, 18. februar.

Fjell trekker fram at Statoils gassposisjon er styrket i løpet av 2002.

"I 2002 har vi hatt framgang i det britiske gassmarkedet som er det største i Europa. Gassalget er også økt betraktelig fordi vi fortsatt er inne i oppbyggingsfasen på våre langsiktige gassalgskontrakter."

Statoil passerte viktige milepæler i den internasjonale undersøkelses- og produksjonsvirksomheten i 2002.

"Det er spesielt hyggelig at vi fikk vårt første operatørskap i Iran, at vi styrket vår posisjon i Venezuela og ikke minst at vi hadde stor framgang i Aserbajdsjan som lenge har vært et viktig område for oss. På toppen av dette kommer positive leteresultater i Vest-Afrika," sier Fjell.

Også aktiviteten på norsk sokkel viser et godt resultat.

"På norsk sokkel var Statoils produksjon i 2002 rekordhøy. Produksjonsoppgangen på hele fem prosent skyldes høy regularitet. Samtidig har vi blitt enda mer effektive i vår drift," sier konsernsjefen.

Nedstrømsvirksomheten har hatt vanskelige markedsforhold i 2002, men konsernsjefen er godt fornøyd med at resultatene viste sterk framgang mot slutten av året. Han trekker spesielt fram at selskapet har styrket posisjonen i viktige markeder som Polen og Baltikum, samt det vellykkede salget av Navion.

2002 gir et blandet inntrykk når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

"Statistikkene for personskader og alvorlige hendelser viser en positiv utvikling, men vi hadde seks dødsfall tilknyttet vår virksomhet. Det er seks for mange," sier Fjell.

Statoil har derfor satt i gang ekstra tiltak for å gjøre at arbeidet i selskapet skal bli enda sikrere.

Statoil oppnådde et årsresultat etter skatt justert for engangseffekter på 16,7 milliarder kroner mot 15,2 milliarder kroner i årsresultat justert for engangseffekter i 2001.

Statoils årsrapport legges fram 27. mars.