Mer olje med såpeskum

mars 17, 2003, 12:00 CET

Statoil har startet forsøk med injeksjon av såpe i reservoaret for å øke utvinningen på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Teknologien er tidligere prøvd ut på Snorre-feltet i samme område.

"På Snorre er det oppnådd svært lovende resultater med metoden, og de to feltene har lignende reservoaregenskaper. Én brønn på Snorre produserte om lag 1,5 millioner fat olje ekstra i forsøksperioden til en kostnad på 10 millioner kroner." Det sier Tone Botnen, senior reservoaringeniør i Statfjord reservoarutnyttelse.

Med FAWAG-teknologien (Foam Assisted Water Alternating Gas) injiseres først vann tilsatt et såpestoff. Deretter injiseres gass, og det dannes skum i porene i reservoarsteinen. Skummet tvinger gassen inn i nye områder hvor den fortrenger oljen opp mot produksjonsbrønnene.

"Vi har satt i gang med én pilotbrønn på Statfjord B-plattformen og vi har planer om en pilot til på feltet. Først om et års tid kan vi se om resultatene svarer til forventningene," sier Botnen.

På slutten av 1990-tallet ble injeksjonssystemet på Statfjord-feltet bygd om fra vanninjeksjon til WAG-injeksjon (Water Alternating Gas). Dette er en forutsetning for å kunne nytte FAWAG.

Teknologien er enkel å bruke, den har lave investerings- og driftskostnader og den medfører ikke utslipp av miljøskadelige stoffer. Såpestoffet produseres ikke tilbake, men adsorberes i formasjonen.