Kjøper rettigheter i Nordsjøen

april 24, 2003, 13:40 CEST

Statoil har undertegnet en avtale med Enterprise Oil Norge om kjøp av rettigheter i to utvinningstillatelser i Nordsjøen. Enterprise Oil Norge er et heleid datterselskap av Norske Shell.

Transaksjonen innebærer at Statoil overtar Enterprise Oil sin andel på 50 prosent i utvinningstillatelsene 001B og 028B. Disse er lokalisert i blokkene 16/1 og 25/10 om lag 25 kilometer sørvest av det Norsk Hydro-opererte Grane-feltet. Esso er rettighetshaver med 50 prosent i 001B og 028B.

"Dette er interessante leteområder for oss i forbindelse med vår planlagte boring i utvinningstillatelse 167 i blokk 16/1 til sommeren. Resultatet av denne boringen blir avgjørende for den videre aktiviteten i de to lisensene vi nå kjøper oss inn i," sier Øivind Dahl Stamnes. Han er ansvarlig for Statoils leteaktivitet i Nordsjøen, nye områder.

I 1997 ble det gjort et lite olje- og gassfunn, kalt Hanz, i 028B.

Eierskiftet trer i kraft når det foreligger godkjennelse fra norske myndigheter.