Forsyningsskip på naturgass

april 25, 2003, 08:40 CEST

Verdens to første forsyningsskip drevet med nedkjølt, flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG) skal tas i bruk av Statoil i år. Dette vil gi en betydelig reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOx) og karbondioksid (CO2).

Det første skipet, Viking Energy, døpes i Bergen i dag, 25. april.

I forhold til konvensjonell dieseldrift representerer de to skipene en reduksjon på rundt 400 tonn NOx per år. Dette tilsvarer de årlige NOx- utslippene fra omtrent 40.000 personbiler.

Fartøyene er bygd ved Kleven Verft i Ulsteinvik på Sunnmøre. Skip nummer to er nå i sluttfasen.

Rederiene Eidesvik og Møkster Shipping skal eie og drive ett skip hver. Begge skal leies av Statoil i ti år.

Statoil ønsker å bidra til en utvikling som gjør det økonomisk fordelaktig å velge miljømessig gode løsninger. I tråd med internasjonale avtaler, satser Statoil på miljøtiltak som gir mest mulig forbedring for hver investerte krone.

Selskapet har derfor inngått en avtale med myndighetene om at reduksjonen av NOx-utslipp som skipene gir kan anvendes som en utslippskvote på et annet anlegg hvor Statoil er operatør, eller har eierinteresser.