Kårstø-kontrakt til Veidekke

juni 12, 2003, 12:00 CEST

Statoil har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakt for bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med utvidelsen av Kårstø gassprosesseringsanlegg i Tysvær i Rogaland.

Kontrakten har en verdi på om lag 200 millioner kroner, og omfatter installasjoner i bakken, fundamentering for moduler og bygging av ulike prosessbygninger for utbyggingsprosjektet KEP2005 (Kårstø Expansion Project).

Statoil har inngått kontrakten på vegne av Gassco AS, som er operatør for Kårstøanlegget, og Gassled – partnerskapet som eier storparten av infrastrukturen for norsk gasstransport.

Kontraktsarbeidet begynner i august i år og vil pågå fram til høsten 2004. Om lag halvparten av arbeidskraften knyttet til Veidekke og underentreprenører vil ha lokal tilhørighet.

"Dette er den første konstruksjonskontrakten for KEP2005, og den markerer derfor en milepæl for prosjektet," sier prosjektdirektør Knut Magne Vågen.

KEP2005 skal gjøre Kårstø gassprosesseringsanlegg i stand til å ta i mot og prosessere rikgass fra Kristin-feltet på Haltenbanken. I tillegg utvides kapasiteten på anlegget for gjenvinning av etan med over 50 prosent.

Utbyggingsprosjektet har en kostnadsramme på 5,74 milliarder kroner, og skal være sluttført til 1. oktober 2005, da Kristin-feltet kommer i produksjon.