Kjøper andeler i gassfelt i Algerie(VEDLEGG) 

juni 23, 2003, 08:00 CEST

Statoil og BP har i dag, 23. juni, undertegnet en avtale der Statoil kjøper 49 prosent av BPs andeler i gassprosjektet In Salah og 50 prosent av BPs andeler i gassprosjektet In Amenas, begge i Algerie. For disse andelene skal Statoil betale BP 740 millioner dollar.

Som en del av avtalen skal de to selskapene arbeide sammen med Sonatrach, Algeries statlige olje- og gasselskap, for i fellesskap å operere de to prosjektene som er under utbygging.

Kjøpet av andeler innebærer at Statoil vil ha interesser på 31,85 prosent i kontrakten for inntektsdeling (Revenue Sharing Contract) i In Salah og 50 prosent i kontrakten for produksjonsdeling (Production Sharing Agreement) i In Amenas.

Brutto gjenvinnbare reserver for de to prosjektene er beregnet til 2 275 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert 170 milliarder kubikkmeter gass (1 070 millioner fat oljeekvivalenter) fra In Salah og 140 milliarder kubikkmeter gass (880 millioner fat oljeekvivalenter) og 325 millioner fat væske fra In Amenas.

Statoil og BP skal ha lik representasjon i alle ledelseskomiteer og styrende organer i forbindelse med de to prosjektene. I tillegg skal det være jevnbyrdig representasjon med hensyn til personell kort tid etter at driftsfasen har startet for hvert av prosjektene.

Avtalen markerer Statoils inntreden i Algerie og blir en viktig plattform for selskapets videre vekst i landet. Med ledende spisskompetanse innen utvikling av gassverdikjeden, er Statoil godt posisjonert til å arbeide sammen med BP og Sonatrach for å levere gass fra Algerie til markedene i Europa på en kostnadseffektiv måte.

Kjøpet gjør at Statoil øker selskapets produksjonsmål for 2007 med 50 000 fat oljeekvivalenter per dag til 1 350 000 fat oljeekvivalenter per dag. Dette tilsvarer en økning fra fem til seks prosent i den årlig vekstrate frem til 2007. Andre nøkkelmål for 2007, som avkastning på sysselsatt kapital (RoACE) på 12,5 prosent, opprettholdes. Nøkkelmålene for 2004 er basert på organisk vekst. Effekten av dette kjøpet vil derfor ikke bli tatt med når resultatene målt mot 2004-målene legges frem.

”Dette kjøpet gir Statoil en utmerket posisjon til å arbeide sammen med BP og Sonatrach i et viktig gassområde med vesentlig vekstpotensiale,” sier Statoils konsernsjef Olav Fjell. ”Kjøpet er et viktig steg mot innfrielsen av vår internasjonale vekst- og gass-strategi, og det understøtter våre nøkkelmål for 2007.”

”Vi er meget godt fornøyd med å ha overtatt disse kommersielt attraktive vekstopsjonene på et viktig tidspunkt i utviklingen av dem. De to nye prosjektene vil støtte opp om en allerede sterk produksjonsvekst i vår internasjonale portefølje," sier Richard Hubbard, konserndirektør i Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Gjennomføringen av disse forhandlingene representerer et viktig steg for BP og Statoil mot fullføringen av de to selskapenes respektive strategier.

”Vi er glade for å kunne ønske Statoil velkommen inn i disse prosjektene, og ser fram til å arbeide sammen med Statoil og Sonatrach for sette prosjektene i produksjon i 2004 og 2005,” sier Tony Hayward, BPs konserndirektør for undersøkelse og produksjon.

Produksjonen fra In Salah er planlagt å starte i midten av 2004, med en topp-produksjon på ni milliarder kubikkmeter gass per år. Produksjonsstart på In Amenas er planlagt til slutten av 2005, med en topp-produksjon på ni milliarder kubikkmeter gass per år, i tillegg kommer produksjon av væske tilsvarende 60 000 fat olje per dag.

Avtalebetingelsene vil bli sendt til den Europeiske kommisjon for godkjenning av endringer i styring og kontroll av In Salah gassprosjektet. Dette er i henhold til EUs regler for fusjoner. I tillegg vil avtalebetingelsene bli sendt til det algeriske energi- og gruvedepartementet, Algeries tilsynsmyndighet for oljeindustrien, for å få nødvendig samtykke og en endelig kunngjøring som autoriserer handelen. Sonatrach har forkjøpsrett til de aktuelle BP-andelene i begge prosjektene.

Kontaktpersoner i Statoil for ytterligere informasjon:

Informasjonsavdelingen:

Informasjonssjef Kristin Bremer Nebben, 957 24 363 (mobil)

Investor relations:

Mari Thjømøe, 907 77 824 (mobil)

USA: Thore E. Kristiansen, + 1 203 978 6950 (kontor), + 47 916 64 659 (mobil)

Se flere fakta her >>

Se presentasjon her.

En telefonkonferanse finner sted i dag, 23. juni, klokken 15.00 Central European Time (09.00 US EST).