Vil bygge tankbåt for LNG

juni 25, 2003, 08:00 CEST

Statoil sender i disse dager ut en forespørsel til skipsindustrien om å bygge en ny tankbåt som skal frakte flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG) langs norskekysten.


Tankbåten skal frakte LNG fra Melkøya utenfor Hammerfest.

Skipet skal primært brukes til å frakte LNG fra Melkøya utenfor Hammerfest til mottaksanlegg langs kysten. Fartøyet skal leies inn av utviklingsselskapet LNG Norge DA, som er etablert av Statoil.

LNG Norge skal vurdere om det er forretningsmessig gjennomførbart å betjene det norske markedet via en småskala LNG-kjede av mottaksanlegg. Anleggene skal forsynes med naturgass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet.

LNG Norge skal i starten være 100 prosent eid av Statoil, men målet er å ta inn Naturgass Vest og Gasnor som nye eiere senere med 15 prosent eierandel hver. Selskapet, som har en kapital på 10 millioner kroner til rådighet, skal drive forretningsutvikling.

Målet er å kunne ta en beslutning om kommersiell drift i andre kvartal 2004. Regjeringen vil da informere Stortinget om utfallet av utredningen om gassforsyning i Norge.

"Vi gjør dette for å sette selskapet i stand til å investere i en kystgasskjede. Vi ønsker å utvikle et selskap som har en engros-funksjon i et framtidig LNG-marked i Norge," sier Gunnar Myrvang, direktør i enheten Gass og energiløsninger i Statoil.

"LNG er først og fremst et energiprodukt, men det kan ikke utelukkes at dette produktet også kan være konkurransedyktig som råstoff for industrien," sier Myrvang.

For mer informasjon:

Direktør for gass og energiløsninger Gunnar Myrvang, +47 905 40 131 (mobil)

Informasjonsavdelingen:

Pressetalsmann Knut Hansen, +47 917 38 053 (mobil)