Smedvig borer på Kristin

juli 14, 2003, 09:00 CEST

På vegne av Kristin-lisensen i Norskehavet har Statoil inngått intensjonsavtale med Smedvig Offshore for boring med riggen West Alpha.

Avtalen omfatter boring av fire brønner, og har en verdi på om lag 350 millioner kroner. Den er inngått med forbehold om godkjennelse fra rettighetshaverne i Kristin-lisensen.

Statoil har mulighet til å forlenge kontrakten med Smedvig med inntil fire perioder, hver på tre måneder. Borestart med West Alpha blir etter planen i løpet av desember 2003.

I fjor inngikk Statoil en kontrakt med Saipem for bruk av riggen Scarabeo 5. Riggen starter den første boringen på Kristin-feltet i løpet av juli.

”Basert på de store utfordringene Kristin-prosjektet står overfor med hensyn til høyt trykk og temperatur i reservoaret, er vi veldig fornøyde med å ha tildelt Smedvig Offshore arbeidet med boringen,” sier boresjef Inge G. Myhre.

Kristin-plattformen skal begynne å produsere 1. oktober 2005. Reservoaret befinner seg på nesten 5000 meters dyp. Det har trykk og temperatur på 900 bar og 170 grader celsius, noe som er høyere enn i noe annet felt som er bygd ut på norsk sokkel.

Reservoaret skal produseres gjennom 12 havbunnsbrønner. Produksjonskapasiteten blir på 126.000 fat kondensat og 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag.

Rettighetshaverne på feltet er Statoil (46,6 prosent), Petoro (18,9), Norsk Hydro (12), ExxonMobil (10,5), Agip (9) og Total (3).