Driftsfellesskap for Kvitebjørn og Troll

juli 15, 2003, 09:30 CEST

Gassfeltene Kvitebjørn og Troll i Nordsjøen får felles driftsorganisasjon fra 1. august. De to resultatenhetene etablerer et operativt samarbeid med felles ledelse.

Samarbeidet innebærer at den landbaserte driftsorganisasjonen til Kvitebjørn integreres i Troll-organisasjonen i Bergen.

Sigurd Geir Amland, som i dag er driftsdirektør i Troll, får nå også ansvar for driften av Kvitebjørn. Han sier det er gjort en god integreringsjobb i forkant i samarbeid med Kvitebjørns prosjektorganisasjon.

"Jeg ser fram til oppgaven med å videreføre Kvitebjørn i driftsfasen. Første store utfordring blir boreoperasjonene som tar til i august. Kvitebjørn er et høyt trykk, høy temperatur-reservoar, og blir kanskje den mest krevende produksjonsboringen for Statoil hittil," sier han.

I den nye organisasjonen får de to feltene felles ledelse og stab, men egne dedikerte fag- og operasjonsenheter fram til 1. april 2004. Fra da av får de også felles operasjonsenhet.

Målet med samarbeidet er erfaringsoverføring og stordriftsfordeler, blant annet når det gjelder disponering av driftspersonell og arbeidsfordeling mellom land og sokkel.

Gass fra Kvitebjørn-feltet skal som Troll-gassen føres i land på Kollsnes i Hordaland. Gassleveransene fra Kvitebjørn starter 1. oktober 2004.