"Gå til hovedinnhold"

Avsluttet letebrønn i J10-prospektet

juli 21, 2003, 08:00 CEST

Som operatør for utvinningstillatelse 195 i Nordsjøen har Hydro avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnen 35/8-5 S i det såkalte J10-prospektet.

Letebrønnen ble boret sørvest for Florø på 370 meters havdyp. Det ble boret til et totalt dyp på 3803 meter under havoverflaten til bergarter av midt-jura alder.

Brønnen påviste spor av hydrokarboner i bergarter av øvre jura alder som var primærmålet for boringen, men funnet vurderes som ikke kommersielt. Brønnresultatene evalueres nå av Hydro.

Boreriggen Deepsea Delta har avsluttet boringen, plugget brønnen og skal nå videre til det Hydro-opererte Tune-feltet for brønnintervensjon og kompletteringsarbeider.

Hydro har en eierandel på 40 prosent i den aktuelle lisens PL 195, mens Petoro har 35 prosent og RWE Dea har 25 prosent.