Tar studenter til Svalbard

august 25, 2003, 09:00 CEST

For fjerde år på rad inviterer Statoil en rekke studenter innen petroleumsrelaterte fag med på Svalex-ekspedisjon til Svalbard.

I år deltar et 80-talls vordende geologer, geofysikere, petroleumsteknologer og reservoaringeniører sammen med ansatte fra Statoil. Dessuten er 30 professorer og representanter fra universiteter og høgskoler i Norge med. Programmet på Svalbard går fra 24. august til 4. september.

Statoil støtter en rekke norske forsknings- og studieinstitusjoner, både finansielt og faglig. Målet er å styrke rekrutteringen til petroleumsindustrien.

Det årlige Svalex-prosjektet inkluderer samarbeid med universitetene på Svalbard, i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Høgskolen i Stavanger. Studieturen er lagt opp som en tverrfaglig case basert læring i felten, der naturen og geologien på Svalbard utgjør en perfekt scene.

Martin Bekkeheien, direktør i Statoils Teknologi-enhet er ansvarlig for prosjektet. Han poengterer at selskapet har stor nytteverdi av Svalex.

"Vi bidrar til å øke kvaliteten på utdanningen innen disse fagområdene. Svalex er et bidrag som skal styrke rekrutteringen til oljeindustrien og det gir verdifull markedsføring av Statoil, både internt i selskapet og eksternt," sier Bekkeheien.

Svalex gir nyansatte i Statoil god erfaring å bygge videre på, ikke minst med tanke på at selskapet står foran økt internasjonalisering.

Nytt av året er en perspektivdag som trekker tråder fra oljeindustriens spede start og retter blikket framover. Blant foreleserne denne dagen er Statoils første konsernsjef, Arve Johnsen. På perspektivdagen blir det også orientert om oljens betydning for norsk økonomi.